Börsgruppen välkomnar alla studenter till ett nytt läsår!

Thumbnagel: 

Nu har vi smygstartat det nya läsåret med ett trevligt styrelsemöte, det är många aktiviteter som ska planeras inför nollans intåg!

Vi i Börsgruppen kommer synas en hel del under nollningen, vi ska även rekrytera ytterligare till de olika utskotten så håll utkik här på hemsidan om du är intresserad av att engagera dig i vår förening.

Nytt samarbetsavtal mellan I-sektionen, Elin och Börsgruppen

Thumbnagel: 

Igår sammanträdde de tre ordförandena för Börsgruppen, I-sektionen och Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet för ett historiskt juridiskt årsmöte.

Läs mer här!

Energia Capital söker administrativ assistent

Thumbnagel: 

Energia Capital är registrerad kapitalrådgivare och försäkringsförmedlare med kontor i Norrköping. Vi hjälper kunder med sparande i pensions och kapitalförsäkringar samt investering i strukturerande produkter. Vår ambition för våra kunder är att hitta de bästa lösningarna och de bästa produkterna i rådande marknadsläge.

Börsgruppencertifikatet

Börsgruppencertifikaten är certifikat som visar att Du aktivt tagit del i Börsgruppens utbildningar under året. Tanken är att Du ska kunna visa arbetsgivare att Du är intresserad av finans samt aktivt tagit dig tid för att tillgodogöra dig information i detta ämne. Tyngden i certifikaten ligger i att vi är Linköpings största studentförening med ett känt namn, dels på skolan men också i näringslivet.

Terminens sista AG-fika

På onsdag kommer Analysgruppens senaste rapporter att presenteras. Denna gång kommer vi att gå igenom den senaste rapporten om SEB kl 12.15-13.00.

Datum: 7 maj
Plats: A33
Tid: 12.15-13.00

Kom förbi, snacka lite aktier och njut av en kopp kaffe och en kaka!

anmälan sker på http://borsgruppen.se/eventid.php?id=111

Tumbnagel: 

TriOptima Client Managers

Thumbnagel: 

TriOptima söker två stycken Client Managers till sitt Stockholmskontor.

Stockholmsresan vt14

Thumbnagel: 

Den 9:e maj anordnas årets Stockholmsresa. Vi kommer under dagen att besöka tre stycken företag. Dagen inleds med ett besök hos Nordea Markets följt av en lunch och ett besök hos TriOptima. Dagen avslutas med ett besök hos vår samarbetspartner Lannebo Fonder.
Det preliminära schemat ser ut som följer:
Avresa från Linköping kl 07.00
Nordea 09.30 - 11.30
TriOptima 12.00 - 14.30
Lannebo Fonder 15.00 - 16.30
Åter i Linköping ca 19.00

Ny Styrelse!

Thumbnagel: 

Börsgruppen är stolta att presentera den nya styrelsen för läsåret 14/15!

TL Företagsgruppen: Christopher Pezoa
TL Finanskarriär: Martin Haugsbakk
TL Info & PR: Carl Palmgren
TL HR: Elma Nikovic
Kassör: Emelie Sundqvist
Sekreterare/Intendent: Ljubov Rebenius

Excelutbildning Steg 3

Microsoft Excel är världens mest använda kalkylprogram och goda kunskaper i det är mycket värdefullt i arbetslivet, men även för studier och privat. Börsgruppen håller en utbildning i tre steg som vässar medlemmarnas kunskaper i programmet.

Tumbnagel: 

ELIN anordnar Lunchföreläsning med KPMG

Intresserad av att arbeta med företagstransaktioner?

Ta chansen att delta på ELIN's spännande lunchföreläsning med KPMG Transactions & Restructuring. Under föreläsningen kommer vi att lösa ett verklighetsbaserat case där du kommer att få en inblick i hur det är att arbeta som konsult på KPMG.

Datum: 24 april
Tid: 12.00-13.00
Plats: C2

Tumbnagel: 

Sidor