Aktieutbildning – Analys och Finansiella instrument


Börsgruppens aktieutbildning Analys och Finansiella instrument är en naturlig uppföljning av aktieutbildning steg ett. Här lär vi ut mer avancerade sparformer och sparstrategier som deltagarna får möjligheten att fördjupa sig inom. Vidare innehåller utbildningen även en recap från steg 1, tolkning av finansiella nyheter, IPO:s och certifikat. Man behöver inte ha genomfört steg ett för att närvara under detta tillfälle.

Anmälan

Alla nyheter