Börsgruppen Asset Management

 

Börsgruppen Asset Management, förkortat BAM, är den första studentledda investeringsfonden. Syftet är att exponera studenter för riskhantering av aktier och undervisa gällande kapitalvärderingar och portföljhantering.

BAM grundades år 2017 av Börsgruppens styrelse under verksamhetåren 2016-2017. Dess kärnsyfte är att skapa ytterligare möjligheter för Börsgruppens medlemmar genom att ge utvalda chansen att arbeta som analytiker samt investerare på en kapitalförvaltningsfond.

Denna fond hanteras självständigt från Börsgruppen och dess styrelse, strukturen finns på BAMs egna hemsida. Börsgruppen Asset Management AB ägs privat av Börsgruppen.

Börsgruppen Asset Managements egna hemsida:

http://bam.borsgruppen.se