Vice-/Ordförande Börsgruppen


Börsgruppen söker Vice-/ Ordförande för 2015. Rollen innebär att leda universitetets största studentförening samt vara ytterst ansvarig för alla evenemang Börsgruppen ordnar. Du kommer som Vice Ordförande att agera bollplank till resten av styrelsen tillsammans med Ordförande, för att sedan under andra halvåret ta över ordföranderollen.

Läs mer