Excelutbildning steg 2


Excel är ett otroligt användbart verktyg i både yrkeslivet så som privat. Ta därför vara på möjligheten och anmäl dig till Börsgruppens Excelutbildning steg 2 som är den 16 april kl 17:15 i Surtsey, där en djupare förståelse för programmet lärs ut samt tricks och tips utdelas.

Vad är det för djupare förståelse för programmet som kommer läras ut? Du lär dig att behärska lite mer avancerade funktioner för att bland annat sammanslå data mellan olika filer, villkorsstyrd formatering i celler samt knep för att arrangera och illustrera data på det sätt du vill. Detta steg ger dig förmågan att hantera och illustrera större mängder data i Excel på ett effektivt sätt.

Anmälan sker här 

Alla nyheter