Londonresan

Londonresan

Varje höst besöker ett 15-tal utvalda studenter från senare årskurser ett antal företag och banker i Europas finansmetropol. Här har studenterna möjlighet att knyta kontakter, få inblick i hur arbetet går till och även framtida rekryteringsmöjligheter brukar diskuteras.

Vill ert Londonkontor få besök nästa Londonresa? Kontakta vår företagsansvarig Christoffer Johansson, christoffer.johansson@borsgruppen.se