Stockholmsresan

Stockholmsresan

Börsgruppen anordnar varje termin en resa till Stockholm där vi låter cirka 15 duktiga finansintresserade studenter följa med på tre företagsbesök. Urvalet sker utefter CV men framförallt utefter motivationsbrev från studenter där de får motivera varför de är intresserade av att besöka de specifika företagen som är delaktiga på resan.

Ert Företag har här en ypperlig chans att komma dessa finansintresserade studenter närmare än vad som är möjligt vid exempelvis mässor och andra liknande event. Ni väljer helt själva vad ni vill presentera och hur upplägget skall vara. Tidigare uppskattade upplägg har bestått av en blandning mellan en generell presentation av företaget och en djupare genomgång av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter på just ert företag. Även någon typ av djupare interaktion med företaget, såsom mingel eller case-lösning brukar vara uppskattat.

Låter detta intressant? Kontakta vår företagsansvarig Christoffer Johansson, christoffer.johansson@borsgruppen.se