Womens Finance Days

Womens Finance Days

Women’s Finance Days, WFD, är ett tvådagars event på LiU som anordnas av I-sektionens Iris, Börsgruppen och ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings universitet. Projektet utgörs av två välplanerade heldagar med ”Kvinnor och karriär” i fokus. Här får LiUs studenter möjlighet att inspireras, nätverka och utvecklas. Detta genom föreläsningar och workshops, där det ges tillfälle att ta del av framgångsrika kvinnors historier, men också genom aktiviteter som förbereder inför en framtida karriär.

Women´s Finance Days är det största eventet på Linköpings universitet som uppmärksammar kvinnligt ledarskap. Alla studenter oavsett program välkomnas och tidigare års upplagor har varit väldigt uppskattade.

Vill ni vara en del av nästa upplaga av Womens Finance Days? Kontakta vår företagsansvarig Christoffer Johansson, christoffer.johansson@borsgruppen.se