Kallelse till höstmötet 2018


Styrelsen kallar härmed Börsgruppens medlemmar till årets Höstmöte den 29 november. Under mötet kommer vi att lyfta föreningens verksamhetsplan och eventuella motioner. Under mötet kommer vi även att tillsätta ny vice ordförande/ordförande samt medlemmar till valberedningen. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

När? 29 november kl 18.15

Plats? C2

Anmälan till Höstmötet 2018 görs här


Följande personer har blivit nominerade till styrelsen 2019 och valberedningen.
Klicka för att läsa nomineringsbreven.
Samuel Persson – Valberedningen
Hjalmar Endre – Valberedningen
Boris Wu – Vice-/Ordförande 
Motkandidering mot någon av posterna måste skickas in skriftligen till info@borsgruppen.se senast två dagar före mötet. Om posten inte har någon nominering kan man motkandidera direkt på mötet utan att ha meddelat det innan.
Motioner mailas till info@borsgruppen.se senast torsdagen den 22 november.
Alla nyheter