Om börsgruppen

Börsgruppen är den största studentföreningen på Linköpings Universitet med närmare 4900 medlemmar. Föreningen skapades, och lever än i dag, i nära symbios mellan finansintresserade studenter, sektionen för industriell ekonomi, ekonomföreningen och ekonomiska institutionen.

Börsgruppens syfte är att arrangera intressanta och lärorika evenemang tillsammans med näringslivet för att väcka och utveckla alla studenters intresse för finans och ge en god bild av vad en karriär i finansbranschen innebär.

Det är även av stor vikt att kunna erbjuda medlemmarna och samarbetspartners en plattform för att nätverka, knyta kontakter och ha ett kunskapsmässigt utbyte.

STYRELSEN
Ordförande

Ordförande

Oscar Sandberg

oscar.sandberg@borsgruppen.se

073 200 05 02

Marketing

Marketing

Anastasia Valestany

anastasia.valestany@borsgruppen.se

070 7940827

Financial Education

Financial Education

 August Johnson

august.johnson@borsgruppen.se

072 014 57 46

Vice ordförande

Vice ordförande

Boris Wu

boris.wu@borsgruppen.se

0707386856

Financial Analysis

Financial Analysis

Erik Almgren

erik.almgren@borsgruppen.se

073 020 56 11

Corporate Relations

Corporate Relations

Christoffer Johansson

christoffer.johansson@borsgruppen.se

076 834 33 33

Kassör

Kassör

Rebecka Gärderup

rebecka.garderup@borsgruppen.se

070 329 13 54

Event

Event

Rachna Hirani

rachna.hirani@borsgruppen.se

073 679 24 89

Sekreterare/Intendent

Sekreterare/Intendent

Mona Ebadian

mona.ebadian@borsgruppen.se

072 700 82 71

ORGANISATIONSSTRUKTUR
NY

Medlemmar – Börsgruppen har idag närmare 3800 medlemmar vilket gör oss till en av Sveriges största studentföreningar med inriktning mot Finans och Entreprenörsskap.

Höst/Vår möte – Börsgruppens högsta beslutande organ. Ett perfekt tillfälle för alla medlemmar att vara med och påverka föreningens arbete. Under vårmötet väljs bland annat den nya styrelsen.

Styrelsen – Börsgruppens styrelse består av nio förtroendevalda studenter som med veckovisa styrelsemöten under ledning av Ordförande säkerställer att arbetet med Börsgruppen fortlöper som planerat.

Advisory Board Committee – En grupp bestående av före detta styrelsemedlemmar som med sin erfarenhet och kunskap bidrar till Börsgruppens fortsatta utveckling, en ovärderlig tillgång för den sittande styrelsen.

Utskott – Börsgruppen har idag cirka 50 aktiva medlemmar fördelat på fem utskott. Utskotten går under ledning av respektive Head Of som också har en plats i styrelsen.

Valberedning – Det är valberedningen som ansvarar över all extern rekrytering till Börsgruppen. Så fort vi rekryterar till exempel ny styrelse så rycker valberedningen in och intervjuar poteniella kandidater, de som sedan anses lämpligast nomineras till Höst/Vår-mötet där medlemmarna får chans att rösta på sin favorit.

HISTORIA

Millennieskiftet närmade sig och det som saknades vid Linköpings universitet var en finansförening. Stockholmsbörsen gick starkt uppåt och intresset för aktie- och finansmarknaderna ökade bland studenterna vid universitetet. Genom en slump kom tre personer vilka tänkt på detta att träffas, Stefan Hultin, Tommy Furland samt Edvard Nyrén. Edvard och Tommy hade under hösten –99 anordnat ett börsmästerskap i ekonomföreningen ELIN:s regi för att ta tillvara på intresset och var sugna på en fortsättning i någon form.

Visionen med vad som kom att kallas Börsgruppen var att skapa en förening där finansintresserade studenter kunde träffas för att utbyta tankar och erfarenheter. Ytterligare en stark drivkraft var viljan att komplettera den ordinarie undervisningen, som ansågs alltför teoretisk ibland, med externa föreläsare. Detta för att skapa såväl motivation som inspiration hos studenterna.

Börsgruppen drevs sedan som ett samarbete mellan ELIN och I-sektionen fram till hösten 2012 då Börsgruppen istället blev en fristående förening vid Linköpings universitet.

Våren 2012 genomfördes Investeringsmånaden för första gången och har sedan dess varit Börsgruppens mest omfattande arrangemang med föreläsningar, utbildningar, aktietävling och en avslutande sittning. Under läsåret 12/13 blev det möjligt att ta det populära Börsgruppencertifikatet.