Vårmöte 2018


Nu kallar vi i Börsgruppen till årets vårmöte den 23 april där bland annat den nya styrelsen och övriga förtroendeposter inför läsåret 18/19 kommer att väljas in. Vi bjuder på kaffe/fika!
Tid och plats: 23 april kl 17.15 – 19.00 i ACAS

Var vänlig och anmäl dig här

Läs dagordningen här


Följande personer har blivit nominerade till styrelsen 2018/2019.
Klicka på respektive styrelsepost för att läsa nomineringsbreven.
Vice ordförande/Ordförande – Oscar Sandberg
Sekreterare – Mona Ebadian
Head of Corporate Relations – Christoffer Johansson
Head of Financial Analysis – Erik Almgren
Head of Marketing – Anastasia Valestany
Head of Financial Education – August Johnson
Head of Event – Rachna Hirani
Kassör – Rebecka Gärderup
Revisor – Adam Hansson
 
Motkandidering mot någon av posterna måste skickas in skriftligen till info@borsgruppen.se senast två dagar före mötet. Om posten inte har någon nominering kan man motkandidera direkt på mötet utan att ha meddelat det innan.

Motioner skickas till info@borsgruppen.se
För att motionen ska behandlas på mötet måste den vara skickad senast den 16:e april.
Alla nyheter