Vårmöte 2019


Nu kallar vi i Börsgruppen till årets vårmöte den 16 april där bland annat den nya styrelsen och övriga förtroendeposter inför läsåret 19/20 kommer att väljas in. Vi bjuder på kaffe/fika!
Tid och plats: 16 april kl 17.15 – 19.00 i A2

Följande personer har blivit nominerade till styrelsen 2018/2019.
Klicka på respektive styrelsepost för att läsa nomineringsbreven.
Vice ordförande – vakant
Kassör – Anton Johansson
Sekreterare/intendent– Amanda Gerbendahl
Ordförande för analysutskottet – Oscar Schwartz-Blicke
Revisor – vakant
Valberedning – Bruno Sundelin och Rachna Hirani
Motkandidering mot någon av posterna måste skickas in skriftligen till info@borsgruppen.se senast två dagar före mötet. Om posten inte har någon nominering kan man motkandidera direkt på mötet utan att ha meddelat det innan.

Motioner skickas till info@borsgruppen.se. För att motionen ska behandlas på mötet måste den vara skickad senast den 16:e april.

Alla nyheter